Lehtijuttuja, mediakoulutusta ja kirjoittamisen koulutusta

Olen toimittaja ja kouluttaja Tiina Torppa. Työskentelen palveluammatissa. Kun vapaana toimittajana kirjoitan lehtijuttuja, palvelen lehtitaloja ja kyseisen median lukijoita.

Toinen ammattini on viestinnän kouluttaja. Koulutan esiintymistä ja kirjoittamista. Silloin palvelen koulutettavia ja heidän organisaatioitaan. Laskutan työni oman yritykseni, osakeyhtiön, kautta.

Koulutusten osallistujat ja minulta lehtijuttuja tilaavat sanovat, että olen jämpti ja innostunut. Kykyni ideoida saa hyvää palautetta.

Ideoin itse vuonna 2014 ilmestyneen, viidennen tietokirjani kannen, joka näkyy tämän sivun yläreunassa. Idean toteutti kuvittaja, graafikko Ea Söderberg. Kirja on Työssään kirjoittavan opas (Talentum).

Kirjoituskoulutus

Koulutus kehittää tekstejä ja kirjoittajia

Kirjoittamisen koulutus kehittää niin kirjoittajien kykyjä kuin työpaikan tekstejäkin.

Entistä paremmat kirjoittajat ja tekstit voivat muuttaa asiakaspalvelua, myyntiä tai työyhteisön omaa viestintää.

Käytännönläheistä kirjoittamisen koulutusta

Kirjoittamisen koulutuksessa osallistujat saavat ohjausta, sparrausta ja vinkkejä. Koulutus keskittyy työteksteihin eli siihen, mitä ihmiset kirjoittajat työssään.

Valmennuksen sisältö, laajuus ja tavoitteet sovitaan aina tilaajan kanssa. Tehokas paketti on esimerkiksi kaksi puolikasta päivää ja kirjallinen välitehtävä, josta jokainen osallistuja saa oman palautteen. Pieni kirjoittamisen koulutus voi olla yksi herättävä luento.

Kirjoittamisen koulutuksesta on apua, jos

  • asiantuntijat valittavat etteivät he ehdi keskittyä kirjoittamaan
  • asiantuntijoiden pitäisi tuottaa tekstejä digitaalisiin kanaviin
  • tekstien vaikuttavuus ei ole tarpeeksi terävää
  • talosta ulospäin lähtee vain epäselvää asiantuntijakieltä

9 kysymystä ja vastausta kirjoittamisen koulutuksista

1. Kuinka koulutus huomioi toimialan ja organisaation?

Koulutus räätälöidään tilaajan tarpeiden mukaan. Kouluttaja perehtyy toimialaan, yritykseen tai yhteisöön sekä osallistujien omiin tarpeisiin.

2. Saavatko osallistujat palautetta?

Tehdessään harjoituksia osallistujat saavat kouluttajalta konkreettista palautetta. Osallistuja voi saada palautetta niin koulutuksessa kirjoittamistaan kuin muistakin teksteistään. Moni tekee ennakko- tai välitehtävän ja saa siitä palautetta.

3. Koulutatko myös verkkokirjoittamista ja somea?

Ehdottomasti koulutan. Verkko on normaali kanava, johon ihmiset kirjoittavat eri julkaisupaikkoihin ja viestinnällä voi olla eri tavoitteita.

4. Voitko kouluttaa etänä, kun osa väestämme on muualla Suomessa?

Koulutan etänä, mutta olisi hyvä ainakin kerran tavata kasvokkain. Verkkotyökaluista Lync, Optima ja Moodle, ovat minulle tuttuja.

5. Onko koulutus vain kielioppia?

Ei! Kielenhuoltoa ja kielioppia voi käsitellä, mutta pääasiassa koulutukset sisältävät paljon muutakin tekstien kehittämistä. Kirjoittajat saavat vinkkejä siitä, kuinka tekstit muuttuvat selviksi, kiinnostaviksi tai palveleviksi. Koulutus voi myös käsitellä sitä, kuinka kannattaa kirjoittaa johonkin tiettyyn digitaaliseen kanavaan.

6. Voiko verkkoasiakaspalvelua kehittää koulutuksella?

Voi ja kannattaa. Moni toimiala ja yritys on siirtänyt palvelua verkkoon ja someen, joten asiakaspalvelu tapahtuu kirjoittaen. Asiakaspalvelijoiden kirjoittamista kehittämällä koko toiminta kehittyy.

7. Voiko kirjoittamisen koulutus kehittää myyntiä?

Ehdottomasti voi. Myynnin kehittäminen on sitä, että teksteistä saadaan entistä enemmän kohderyhmää tai asiakasta puhuttelevia ja palvelevia.

8. Kuinka kehittyisin hyväksi kirjoittajaksi?

Mielekäs tapa kehittää omaa kirjallista ilmaisua on lukea paljon ja monipuolisesti. Voit lukea kaunokirjallisuutta, tietokirjoja tai vaikka sarjakuvia.

Toinen tapa on tietysti koulutus, joka voi perehdyttää esimerkiksi tarinan rakenteisiin tai pilkkusääntöihin.

Kolmas tapa on kirjoittaminen ja palautteen saaminen omasta tekstistä.

9. Kun tekstissä on jotain vikaa, minkälaisesta palautteesta on hyötyä?

Palautteen täytyy olla kehittävää ja yksityiskohtaista. Se tarkoittaa, että pitää osoittaa tekstistä kohta, ilmaisu tai rakenne, joka ei toimi.

Varsinkin kielteinen palaute vaatii perustelua, miksei jokin toimi. Palautteen antaja oivalluttaa kirjoittajaa siitä, miten tekstiä voi muokata ja kehittää. Konkreettisten, selvien ohjeiden mukaan kirjoittaja löytää uusia tapoja kehittää tekstiään ja kehittyä itse.

Mediakoulutus

Harjoittelet haastatteluja julkisuutta varten

Mediakoulutuksessa osallistujat harjoittelevat haastatteluja ja kamera käy. Koulutus pureutuu yrityksen tai yhteisön omiin aiheeseen julkisuudessa. Tarkoitus on kehittää osallistujien kykyä viestiä mediassa.

Mediakoulutus sopii seuraaviin tilanteisiin

  • Yhteisön asiantuntijat tai johto antavat lausuntoja
  • Asiantuntijoiden on hankalaa yleistajuistaa tietoaan
  • Yrityksen tai yhteisön on vaikeaa saada keskeisiä viestejään läpi
  • Jokin aihe on nousemassa esiin mediassa
  • On kriisin uhka tai kriisi on jo päällä

Palautteita osallistujilta:

Sain hyviä perusteluita ja opin ymmärtämään asioita toimittajien näkökulmasta.

Harvinaisen hyödyllinen ja tehokas koulutus, ei luppoaikaa.

Jos haluat keskustella työyhteisönne tai verkostonne asiantuntijoiden mediakoulutuksesta, ota yhteys

Kirjat ja lehtijutut

Toimittajan erikoisalueena työelämä ja dekkarit

Kirjoitan jatkuvasti lehtijuttuja. Innostun uusista aiheista, mutta keksin myös itse juttuideoita.

Toimittajana olen erikoistunut kirjoittamaan työelämästä. Työelämän aihepiiristä syntyi myös tietokirja Yksin työskentelevän opas (Talentum 2013). Opas käy käsiksi siihen, että yhä useampi työskentelee omillaan, mutta verkostossa.

Dekkarimaailmastakin syntyi tietokirja. Murha naisen käsin (BTJ 2009) esittelee 25 naiskirjailijaa, joista 7 on suomalaisia, loput ulkomailta.

UUSIN KIRJA on Työssään kirjoittavan opas

Jos haluat keskustella lehtijutun, tietokirjan tai sen osien kirjoittamisesta tai toimittamisesta, ota yhteys

Kuka?

Valokuva: STT-Lehtikuva, Vesa Moilanen

Toimittaja, kouluttaja ja esiintyjä

Tiina Torppa on kirjoittava toimittaja ja viestinnän kouluttaja. Lisäksi hän on kirjoittanut viisi tietokirjaa.

Toimittajuutta edelsi tiedottajan ja viestintäkonsultin työura. Viestinnän ammattilaisena hänellä on jo vuosikymmenien kokemus eri tehtävissä.

Tiina Torppa myös vetää paneelikeskusteluja, haastattelee tai moderoi seminaareissa ja tapahtumissa.

Tiina Torppa on Suomen Journalistiliiton, Suomen Freelancer-journalistit ry:n ja Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen.

http://freeluettelo.fi/tiina.torppa

Sanottua

Ota yhteyttä

Yhteystiedot