Työssään kirjoittavan opas

Työssään kirjoittavan opas sopii kaikille työelämässä
Työssään kirjoittavan opas näyttää, että ihmisten kannattaa kirjoittaa  ymmärrettävää tekstiä. Eikä sellaisen kirjoittaminen ole edes vaikeaa. Työelämän kirjoittamisessa ei tarvita inspiraatiota, vaan oikeaa asennetta ja tietoa tekstilajin rakenteesta.

Työssään kirjoittavan opas antaa ohjeita ja vinkkejä erityyppisiin teksteihin: ohjeet, kutsut, sähköpostit, myyntikirjeet, raportit, asiantuntija-artikkelit, tiedotteet… Lisäksi kirja esittelee keinoja, jotka tuovat tehoa myyviin ja markkinoiviin teksteihin.

Opas sopii kaikille, jotka kirjoittavat työssään. Julkaisutavalla ei ole väliä. Tekstin kohdalla monet samat lainalaisuudet pätevät sekä paperilla että verkon eri kanavissa.

http://www.talentumshop.fi/tyossaan-kirjoittavan-opas.html